100% επιδότηση σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση!

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Ευκαιρία δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης με 100% επιδότηση θα έχουν πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  καθώς προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομίας το πρόγραμμα  για ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίες  με τίτλο: "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης".

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  άνεργων και ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι

Κατά την υποβολή της αίτησης ως δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  

 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να διατηρούν σχέση μισθωτής εργασίας και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητά τους.

Ύψος Επιδότησης

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € με ποσοστό επιδότησης 100%

 • Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες καλυπτόμενες δραστηριότητες  ελεύθερων επαγγελματιών:

 • Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση με την εξειδικευμένη συμβολή της THE FRANCHISE CO.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Επαγγελματικός εξοπλισμός,

 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κινητή - επαγγελματική τηλεφωνία),

 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) εως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας, 

 • αμοιβές τρίτων, 

 • γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κτλ)

 • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμΕΑ. 


Προϋπολογισμός δράσης

 • 50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους (2015 & 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Χρονοδιάγραμμα:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Οκτώβριος 2015

 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

 • Ολοκλήρωση επενδύσεων:  σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους εξειδικευμένους συμβούλους της THE FRANCHISE CO. (210-6756200)  για μια δωρεάν προαξιολόγηση.

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου,  προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την  THE FRANCHISE CO

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή