Υπηρεσίες Refranchising & Franchise Resales: Αναδιοργάνωση και ανάπτυξη δικτύων στα πλαίσια του Franchise Health Check.

Η The Franchise Co, με μια σειρά από εξειδικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μονίμου χαρακτήρα.

Franchise Health Check

•    Strategic Audit

•    Franchise Development Audit

•    Sales Audit

•    Operation Audit

•    Organizational Audit

•    Training Audit

•    Marketing Audit

•    Franchisee Surveys

•    Performance Measure Audit

•    Knowledge Management

•    Profitability Audit

•    Financial Audit

Health Check ή διαγνωστική ανάλυση είναι η σε βάθος έρευνα και ανάλυση μιας υφιστάμενης εμπορικής λειτουργίας και αλυσίδας, ώστε να αναδειχθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας όσο και της υφιστάμενης διαμόρφωσης της ελληνικής αγοράς. Μέσα από τον συστηματικό εντοπισμό των ευκαιριών & των αδυναμιών της υφιστάμενης λειτουργίας, θα γίνει εφικτή η άμεση αντιμετώπιση τους κατά τρόπο που θα:

1.    Επιτρέψει την αναγνώριση αποκλίσεων μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και των διαμορφούμενων συνθηκών (εσωτερικό & εξωτερικό περιβάλλον)

2.    Αναδείξει νέες προτεραιότητες και προϋποθέσεις αναγκαίες να συμπεριληφθούν στον αρχικό επιχειρηματικό σχεδιασμό

3.    Κατευθύνει τυχόν αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής δομής & των σχετικών συστημάτων και διαδικασιών

4.    Δώσει την δυνατότητα αποδοτικότερης προσαρμογής της εταιρίας ως προς τον ανταγωνισμό αλλά και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηγεσίας από τους franchisors. Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές λύσεις αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών, κινητοποίηση και διεύρυνση της κερδοφορίας των franchisees καθώς και του δικτύου. Ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων ανακατατάξεων αλλαγών και παρατεταμένης κρίσης, τα συστήματα franchise προσκαλούνται να επανεξετάσουν κρίσιμους τομείς όπως:

Συστήματα Franchise και Κρίση

•    To επιχειρηματικό μοντέλο

•    Τη στρατηγική ανάπτυξης

•    Την επικοινωνία τους με το δίκτυο

•    Τη θωράκιση υφιστάμενου δικτύου

•    Την αναδιοργάνωση κεντρικών υπηρεσιών

•    Τον ανασχεδιασμό της αλυσίδας αξίας

•    Το concept

Στο πλαίσιο αυτό,  η μέγιστη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων καθιστά ιδιαιτέρως απαραίτητη τον επανασχεδιασμό του μοντέλου ανάπτυξης με πολύτιμα εργαλεία, τις στρατηγικές όπως το refranchising και της «επαναπώλησης» υφιστάμενων franchise που η The Franchise Co έχει επιτυχημένα εφαρμόσει τόσο σε ώριμα δίκτυα όσο και σε νέα.

Διαβάστε Περισσότερα: Franchise Blog

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή