ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. Η επιχείρηση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Μικρές και πολύ μικρές υπο ίδρυση ή νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας  που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας, προσωπικό μέχρι 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ


ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000€, για επενδύσεις και επέκταση των δραστηριοτήτων (Πάγιος εξοπλισμός & κεφάλαιο κίνησης), με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00€.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE και στις εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άμεσα η πρώτη δόση του δανείου, το επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται οτι θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%


Αιτήσεις:

Από 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας & της ALPHA BANK.

 


 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή