Ενισχύστε την τουριστική σας επιχείρηση με το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ!

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

 

Προδημοσιεύτηκε η νέα δράση για την ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος

 • Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

 • Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

 • Από 15.000€ έως 150.000 €

Ποσοστό Ενίσχυσης

 • 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Αξιοποίησε τώρα τις νέες επιδοτήσεις με την τεχνογνωσία και εμπειρία της THE FRANCHISE CO.

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές τρίτων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός Δράσης


Σύνολο: 50 εκατ. € σε 2 κύκλους (2015 & 2016)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου:Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015 
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνεςαπό την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους εξειδικευμένους συμβούλους της THE FRANCHISE CO. (210-6756200)  για μια δωρεάν προαξιολόγηση.
 
Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου,  προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO. 

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή