ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης). Αναλυτικότερα:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις (άρθρο 2 του Ν. 3887/2010) που έχουν αρχίσει δραστηριότητα πριν την 30/9/2010

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έπειτα από την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 (30/9/2010), με νομική μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕ

Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν υπό τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Στα πλαίσια του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από  €30.000,00 έως €180.000,00.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών η  επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 70%.

Σημειώνεται ότι για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μ.Ο. του Κύκλου της τελευταίας τριετίας/διετίας/έτους (‘08, ’09, ‘10), ενώ η ελάχιστη ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20%.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ


Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών αφορούν:

 • Κτιριακές δαπάνες (ανέγερση/ διαμόρφωση  χώρων συνεργείων, στάθμευσης οχημάτων, αποθήκευσης & συντήρησης)

 • Αγορά οικοπέδου

 • Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων

 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (Μετασκευή οχήματος, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλισμός συνεργείου κλπ)

 • Αγορά εξοπλισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων

 • Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας

 • Λογισμικά συστήματα

 • Αγορά τεχνογνωσίας

 • Άϋλες δαπάνες (εκπόνηση μελετών, συστήματα διασφάλισης ποιότητας κλπ)

 • Προβολή - προώθηση (διαφημιστικά φυλλάδια, κατασκευή ιστοσελίδας, εταιρική ταυτότητα)

 • Λειτουργικά έξοδα (*μόνο για της νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις)

 • Δαπάνες για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα

 • Δαπάνες ενοικίασης οικοπέδου σε ΒΙΠΕ για ένα έτος

 • Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού (για περίοδο 1 έτους)


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:


Hμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 18/5/2012.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή